Tisztelt Hallgató!

Az ELTE Kollégiumi Központ felsőéves jelentkezési időszakot hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba és lakhatási hozzájárulásra.  Azon hallgatók számára, akik szociális helyzetüket a kollégiumi felvételi eljárás során igazolják, azonban kollégiumi férőhelyet nem kapnak és lakhatási hozzájárulásra szóló igényüket a tárgyban megjelölt kérvényben jelzik, az őszi szemeszterben előreláthatólag 20.000-40.000 Ft/fő/hó ösztöndíjat folyósítunk. Az ösztöndíj pontos összegről, az abban részesülők pontos számáról a járványhelyzet, a lehetőségek és az igények alapján születik döntés, melyről az alább meghatározott időben és módon tájékoztatjuk Önöket.

2020. június 26., péntek 18:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül.

A kérelmek beadási határideje: 2020. július 13., hétfő 20:00.

Hiánypótlás: 2020. július 20., 8:00 órától 2020. július 27. 20:00 óráig.

Az eljárás eredményéről várhatóan 2020. július 31.-én, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

A kollégiumi felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

A lakhatási hozzájárulás odaítélését illetően a fenti dokumentumok az irányadóak, az elbírálás a kollégiumi felvételi eljárás szempontjai szerint történik.

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

A járványügyi helyzet aktuális állására való tekintettel a rendelkezésre álló férőhelyszámokról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket, illetve a fenti dátumok ugyanezen okból változhatnak, melyről idejében, a Neptun-felületen informáljuk az érintetteket.

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

Sikeres jelentkezést kívánunk!

Budapest, 2020. június 26.

 

dr. Babos János

igazgató

Kollégiumi Központ,

a Felvételi Bizottság elnöke

Vitovszki Marcell

elnök

ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat