Kollégiumi felvételi eljárás a 2020/2021-es tanévre a külhoni magyar hallgatók számára

FONTOS MEGJEGYZÉS: A Budapesti Márton Áron Kollégium felújítás miatt a 2020-21. tanévben is zárva lesz, a magyarországi felsőoktatásban tanuló külhoni magyar hallgatók elsősorban az ELTE Nagytétényi úti Kollégiumában nyernek elhelyezést.

MÓDOSÍTOTT jelentkezési időszak: június 26. 18 órától 2020. július 13. 20 óráig

Hiánypótlás: 2020. július 20., 8:00 órától 2020. július 27. 20:00 óráig. 

Tájékoztatás az első körben felvett hallgatókról: július 31-ig.

Tájékoztatás valamennyi elutasított pályázatról: 2020. augusztus végéig (a pótfelvételi eljárás után)

 FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1., 16. és 21. pont

 1. Pályázati feltétel

Pályázásra kizárólag külföldi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, budapesti, vagy Pest megyei felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban lévő, magyar nemzetiségű hallgató jogosult.

Leendő első évfolyamos hallgatók figyelmébe: Mindazok, akik a 2020/2021-es tanévben sikeres felvételt nyernek valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe, és megfelelnek a fenti pályázati feltételnek, pótfelvételi eljárásban („második kör”) vehetnek részt VÁRHATÓAN 2020.07.23 – 2020.08.10. között. (A felújítás alatt álló Budapesti Márton Áron Kollégium helyett az ELTE felújított Nagytétényi úti Kollégiumába.) Bővebb információt a Budapesti Márton Áron Kollégium információs oldalán talál a pótfelvételi eljárás időszakában.

A Debreceni, Pécsi, Szegedi Márton Áron Kollégiumba pályázóknak a jelentkezésüket konkrétan az adott kollégiumba kell beadniuk.

 1. A jelentkezés benyújtásának helye és ideje

A jelentkezés benyújtása minden esetben az Egységes Tanulmányi Rendszeren (a továbbiakban:

Neptun) keresztül, elektronikus formában történik. A jelentkezés idejéről a hallgatók az Egyetem, illetve a Kollégium kommunikációs csatornáin keresztül kapnak tájékoztatást.

2.1. Azok a felsőbb éves Hallgatók, akik már szerepelnek az ELTE Neptunban

a kérvényt a Neptun Ügyintézés menüpontja „Kollégiumi jelentkezés” alpontjánál találják meg. Jelentkezési időszakoknál legyen szíves a felsős felvételit választani! Neptun elérhetősége: https://hallgato.neptun.elte.hu/login.aspx

2.2. Azok a Hallgatók, akik még nem szerepelnek az ELTE Neptunban

előzetes regisztráción vesznek részt az Oktatási Hivataltól kapott felvételi határozattal vagy felsőoktatási jogviszony igazolással. A regisztrációs felület megtalálható ITT.

http://regisztracio.martonaron.elte.hu/

Az előzetes regisztráció 10 napot is igénybe vehet. Javasolt még július hónapban elindítani a regisztrációt! (Az ELTE-re sikeresen felvételiző külhoni magyar hallgatóknak nem kell elindítani a regisztrációt, automatikusan kapnak Neptun hozzáférést.)

 3. Kérjük csatolni a Neptun kérvényhez:

 • Tanulmányi eredmények [az utolsó, lezárt aktív félév tanulmányi eredménye, ha egynél több felsőoktatási intézménybe is jár, akkor a jobbik eredményt töltse fel (Neptun/ETR/ Index), valamint szükséges az eddigi összes félév eredményének feltöltése, (Neptun/ETR/ Index) ]
 • Érvényes személyazonosító igazolvány feltöltés
 • Állandó lakcímet igazoló okirat feltöltése

FIGYELEM! Igazolvány kép a beköltözéskor szükséges lesz. Kérjük, feltétlenül adja meg az elérhetőségeit is.

A felvételi pályázatból kizáró általános feltétel:

 • A pályázati idő végén bármilyen tartozása – tárgyi, anyagi – van a kollégium felé.
 • Fegyelmi büntetés során kizárt hallgató jelentkezését nem tudjuk fogadni.
 • A 2020/21. tanévre már jelentkezett valamelyik ELTE kollégiumba. (Az ELTE jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar hallgató is csak egy kollégiumi felvételi kérvényt adhat le. Ha ELTE jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar hallgató az általános ELTE kollégiumi felvételi eljárásban és a MÁSZ kollégiumi felvételi eljárásban is jelentkezik, akkor az elsőnek leadott kollégiumi kérvény tekintendő érvényesnek. A többi kérvény érvénytelennek minősül.)

 4. A kollégiumi elhelyezés feltétele

Az aktív hallgatói jogviszony-, illetve annak határidőre történő igazolásának hiánya esetén a kollégista férőhelyét elveszíti és azonnali hatállyal kiköltöztethető a kollégiumból. Ezen feltétel a 2020-2021. tanév II. félévére vonatkozóan is érvényes.

A kollégista felsőoktatási intézményét, szakját-, karát kollégiumi ciklusonként – tanévenként – legfeljebb kettő alkalommal változtathatja meg és ezt közölnie kell a kollégiummal:

 • felvételi eljárás során
 • adott kollégiumi ciklusra történő beiratkozáskor

Amennyiben a felvételi pontozási rendszerben azonos pontszámot érnek el hallgatók, az a pályázó élvez előnyt, akinek az adott kollégiumi tanévben nem volt késedelmes kollégiumi térítési díjfizetése valamint nem volt fegyelmi büntetése.

 5.Díjak

5.1. Kollégiumi díj a Nagytétényi úti Kollégiumban

 • két férőhelyes szoba: 17.475,- Ft/fő/hó,
 • három férőhelyes szoba: 15.320,- Ft/fő/hó;

5.2. Az alapszolgáltatáson túli lakhatási körülmények biztosítására tekintettel fizetendő fejlesztési és kompenzációs kerethez hozzájárulás a Nagytétényi úti Tagkollégium:

 • 1.000,- Ft/fő/hó.
 1. Fellebbezés elutasítás esetén

Azon pályázóknak, akiknek a jelentkezése elutasításra került, lehetőségük van fellebbezni. A fellebbezést elektronikus formában, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet leadni. A Felvételi Bizottság döntése ellen – az ELTE SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően – fellebbezéssel a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) felé lehet élni. A fellebbezés pontos menetét, határidejét a Felvételi Bizottság az elektronikus felvételi határozatban feltünteti. A fellebbezés során hiánypótlásra nincs lehetőség, a HJB a kérvényeket azok aktuális állapota szerint bírálja el. A pályázó a fellebbezés során eljárási hibára hivatkozhat.

Budapesti elérhetőség (általános információk) e-mail: kovacs.ervin@kancellaria.elte.hu

 1. JELENTKEZÉS A VIDÉKI MÁSZ KOLLÉGIUMOKBA

7.1. Debrecen

Első és felsőbb éves hallgatóknak is a http://koli.unideb.hu honlapon az elektronikus űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Az online jelentkezési lapot a Debreceni Egyetemes Neptun kódjával és jelszavával tudja elérni. A kitöltés során legördülő listából lehet kiválasztani a Márton Áron Szakkollégiumot. Amennyiben valamilyen okból kifolyólak nem jelenik meg a MÁSZ a legördülő listában, kérjük az „egyéb közlendők”, vagy „megjegyzés” rovatba beírni, hogy „a Debreceni MÁSZ-ba kérem felvételemet!”

7.2. Pécs

A felsőéves hallgatók személyesen vagy e-mailben jelentkezhetnek a kollégiumba

Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben.  (Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/pecs/ugyintezes). A jelentkező legyen szíves a vazsonyi_otto@masz.pte.hu, horvath_agota@masz.pte.hu  email címre kell levelet írni, és felvételi nyomtatványt igényelni, amit aztán kitöltve, aláírva szintén erre az e-mail címre kell visszaküldeni.

7.3. Szeged

A felsőéves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban.

Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben a kanyari.jozsef@kancellaria.elte.hu címen.

(Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/szeged/ugyintezes).

 

Budapest, 2020. június 26.

Fejes István

igazgatóhelyettes

ELTE Kollégiumi Központ