Az ELTE Kollégium Központ Reitter utcai Tagkollégiuma pályázatot hirdet:

2 fő általános kollégiumi nevelői állás betöltésére.

A megbízás 2020. április 1- augusztus 31. időszakra szól. A nevelőkkel a kollégium közérdekű önkéntes szerződést köt.

Pályázati feltételek:

Nyilatkozat arról, hogy a beadott pályázati anyagot a véleményezők, elbírálók megismerhetik.

Motivációs levél

Önéletrajz

Végzettséget igazoló oklevél, vagy annak hiteles másolata.

Felsőoktatási jogviszony igazolás

A kollégiumi nevelő feladatai:

Ellátja a kollégium vezetője által rábízott feladatokat.

Közreműködik a kollégium közösségi életének kialakításában, a nagyobb rendezvények felügyeletében.

Segíti és felügyeli a kollégiumi házirend rendelkezéseinek, valamint a kollégiumi együttélés normáinak betartását. – Kiemelt feladat.

A kollégiumi be- és kiköltözés segítése.

Ügyeleti és ellenőrzési feladatok ellátása HÉTVÉGÉN. – Kiemelt feladat.

Intézkedik a házirend megsértése esetén, orvosi, rendőrségi ügyek esetén és minden esetben, amennyiben az ügyeleti ideje alatt a hallgatók megkeresik. – Kiemelt feladat.

Az ügyeleti idő alatti eseményekről, a megtett intézkedésekről részletesen beszámol az ügyeleti idő végén.

A nevelők önálló kollégiumi szobában kapnak elhelyezést.

A pályázatokat 2020. március 30. hétfő 12 óráig a fejes.istvan@kancellaria.elte.hu levelezési címre elküldeni. A pályázati eljárás során interjú, informatikai és személyiségi teszt is alkalmazható.

A pályázatok elbírálásának határideje 2020. március 31. kedd.

 

Budapest, 2020. március 24.

dr. Babos János s.k.

igazgató

Szolgáltatási Igazgatóság