Kollégiumi felvételi eljárás a 2019/2020-as tanévre és a 2019. július 08. és augusztus 30. időszakra a külhoni magyar hallgatók számára

 FONTOS MEGJEGYZÉS: A Budapesti Márton Áron Kollégium felújítás miatt a 2019-20. tanévben is zárva lesz, a magyarországi felsőoktatásban tanuló külhoni magyar hallgatók az ELTE Nagytétényi úti Kollégiumában nyernek elhelyezést.

Jelentkezési időszak: május 13. 18 órától 2019. június 12. 18 óráig

Tájékoztatás az első körben felvett hallgatókról: 2019. június 27-ig.

Tájékoztatás valamennyi elutasított pályázatról: 2019. augusztus 20-ig (a pótfelvételi eljárás után)

 

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1., 16. és 21. pont

 

  1. Pályázati feltétel

Pályázásra kizárólag külföldi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, budapesti, vagy Pest megyei

felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban lévő, magyar nemzetiségű hallgató jogosult.

Leendő első évfolyamos hallgatók figyelmébe:

Mindazok, akik a 2019/2020-as tanévben sikeres felvételt nyernek valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe, és megfelelnek a fenti pályázati feltételnek, pótfelvételi eljárásban („második kör”) vehetnek részt 2019.07.25 – 2019.08.09. között. (A felújításra váró Budapesti Márton Áron Kollégium helyett az ELTE felújított Nagytétényi úti Kollégiumába.) Bővebb információt a Budapesti Márton Áron Kollégium információs oldalán talál a pótfelvételi eljárás időszakában.

A Debreceni, Pécsi, Szegedi Márton Áron Kollégiumba pályázóknak a jelentkezésüket konkrétan az adott kollégiumba kell beadniuk.

  1. A jelentkezés benyújtásának helye és ideje

A jelentkezés benyújtása minden esetben az Egységes Tanulmányi Rendszeren (a továbbiakban:

Neptun) keresztül, elektronikus formában történik. A jelentkezés idejéről a hallgatók az Egyetem,

illetve a Kollégium kommunikációs csatornáin keresztül kapnak tájékoztatást.

2.1. Azok a Hallgatók, akik már szerepelnek az ELTE Neptunban

a kérvényt a Neptun Ügyintézés menüpontja „Kollégiumi jelentkezés” alpontjánál találják meg. Jelentkezési időszakoknál legyen szíves a felsős felvételit választani!

 2.2. Azok a Hallgatók, akik még nem szerepelnek az ELTE Neptunban

előzetes regisztráción vesznek részt. A regisztrációs felület megtalálható ITT.

http://regisztracio.martonaron.elte.hu/

 3. Kérjük csatolni a Neptun kérvényhez:

3.1. Tanulmányi eredmények [az utolsó, lezárt aktív félév tanulmányi eredménye, ha egynél több felsőoktatási intézménybe is jár, akkor a jobbik eredményt töltse fel (Neptun/ETR/ Index), valamint szükséges az eddigi összes félév eredményének feltöltése, (Neptun/ETR/ Index) ]

3.2. Érvényes személyazonosító igazolvány feltöltése

3.Állandó lakcímet igazoló okirat feltöltése

FIGYELEM! Igazolvány kép majd a beköltözéskor szükséges.

 A felvételi pályázatból kizáró általános feltétel:

  • A pályázati idő végén bármilyen tartozása – tárgyi, anyagi – van a kollégium felé.
  • Fegyelmi büntetés során kizárt hallgató jelentkezését nem tudjuk fogadni.
  • A 2019/20. tanévre már felvételt nyert valamelyik ELTE kollégiumba. (Ha a hallgató felvételt nyert valamelyik ELTE kollégiumba, és az nem a Nagytétényi úti Kollégium, akkor Neptun lemondási kérvény – ld. felvételi határozat – benyújtása után van csak lehetősége a MÁSZ felvételi eljárásban részt venni.)

 4. A kollégiumi elhelyezés feltétele

Az aktív hallgatói jogviszony-, illetve annak határidőre történő igazolásának hiánya esetén a kollégista férőhelyét elveszíti és azonnali hatállyal kiköltöztethető a kollégiumból. Ezen feltétel a 2019-2020. tanév II. félévére vonatkozóan is érvényes.

A kollégista felsőoktatási intézményét, szakját-, karát kollégiumi ciklusonként – tanévenként – legfeljebb kettő alkalommal változtathatja meg és ezt közölnie kell a kollégiummal:

– felvételi eljárás során

– adott kollégiumi ciklusra történő beiratkozáskor

Amennyiben a felvételi pontozási rendszerben azonos pontszámot érnek el hallgatók, az a pályázó élvez előnyt, akinek az adott kollégiumi tanévben nem volt késedelmes kollégiumi térítési díjfizetése valamint nem volt fegyelmi büntetése.

 5.Díjak

5.1. Kollégiumi díj a Nagytétényi úti Kollégiumban

  • két férőhelyes szoba: 17.475,- Ft/fő/hó,
  • három férőhelyes szoba: 15.320,- Ft/fő/hó;

5.2. Az alapszolgáltatáson túli lakhatási körülmények biztosítására tekintettel fizetendő fejlesztési és kompenzációs kerethez hozzájárulás a Nagytétényi úti Tagkollégium:

  • 1000,- Ft/fő/hó.
  1. Fellebbezés elutasítás esetén

Azon pályázóknak, akiknek a jelentkezése elutasításra került, lehetőségük van fellebbezni. A fellebbezést elektronikus formában, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet leadni. A Felvételi Bizottság döntése ellen – az ELTE SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően – fellebbezéssel a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) felé lehet élni. A fellebbezés pontos menetét, határidejét a Felvételi Bizottság az elektronikus felvételi határozatban feltünteti. A fellebbezés során hiánypótlásra nincs lehetőség, a HJB a kérvényeket azok aktuális állapota szerint bírálja el. A pályázó a fellebbezés során eljárási hibára hivatkozhat.

  1. JELENTKEZÉS A VIDÉKI MÁSZ KOLLÉGIUMOKBA

 7.1. Debrecen

Első és felsőbb éves hallgatóknak is a http://koli.unideb.hu honlapon az elektronikus űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Az online jelentkezési lapot a Debreceni Egyetemes Neptun kódjával és jelszavával tudja elérni. A kitöltés során legördülő listából lehet kiválasztani a Márton Áron Szakkollégiumot. Amennyiben valamilyen okból kifolyólak nem jelenik meg a MÁSZ a legördülő listában, kérjük az „egyéb közlendők”, vagy „megjegyzés” rovatba beírni, hogy „a Debreceni MÁSZ-ba kérem felvételemet!”

7.2. Pécs

A felsőéves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban.

Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben.  (Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/pecs/ugyintezes). A jelentkező legyen szíves a vazsonyi_otto@masz.pte.hu email címre kell levelet írni, és felvételi nyomtatványt igényelni, amit aztán kitöltve, aláírva szintén erre az e-mail címre kell visszaküldeni.

7.3. Szeged

A felsőéves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban.

Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben a kanyari.jozsef@kancellaria.elte.hu címen.

(Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/szeged/ugyintezes).

8.JELENTKEZÉS AZ ELTE NAGYTÉTÉNYI ÚTI KOLLÉGIUMÁBA NYÁRI KOLLÉGIUMI ELHELYZÉSÉRE

8.1. Azoknak a hallgatóknak, akik NUK MÁSZ kollégisták (a 2018-19. tanévben)

A jelentkezési felület 2019. május 7-én, 18:00 – kor nyílik meg.

A jelentkezés a ELTE hagyományos kollégiumaival egyszerre és együtt – a Neptunban – történik. (Neptun regisztrációval kapcsolatban ld. 2.2. pont.) A jelentkezési felületet a Neptunba belépve az Ügyintézés, Kollégiumi jelentkezés fül alatt találják meg, és a Nyári jelentkezés jelentkezési időszakot kell kiválasztani.

ELTE hallgató térítési díjat fizetnek azok a külhoni magyar hallgatók (MÁSZ hallgatók), akik az ELTE Nagytétényi úti Kollégiumában nyertek elhelyezést a 2018/19/2. félévben (csak a Nagytétényi úti Kollégiumban!). A nyári kollégium havi térítési díja a Neptunban kerül kivetésre. A kivetés július, augusztus hónapra szól, azonban aki július 31-ig szabályszerűen kiköltözik, annak az augusztusi díj törlésre kerül. További információk a nyári elhelyezésről ITT. http://kollegium.elte.hu/index.php/2019/05/08/nyari-kollegiumi-ferohelyek-2019/

8.2. Azoknak a hallgatóknak, akik a 2018-19. tanévben nem voltak NUK MÁSZ kollégisták (Kedvezmény törvény hatálya alá esnek, de ebben a tanévben nem laktak/laknak a kollégiumban)

Azok a más felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik az ELTE valamely tagkollégiumába nyári kollégiumi férőhelyre jelentkeznek. Számukra a kollégiumi férőhely igénybevételére 2019. július 08. és augusztus 30. között van lehetőség.

Más felsőoktatási intézmény hallgatói az adott tagkollégium (Nagytétényi úti Kollégium) vezetőjénél tudnak jelentkezni e-mailben. A jelentkezésben meg kell jelölni, hogy mely tagkollégiumba, mely hónapokra kíván jelentkezni, valamint csatolni kell egy három hónapnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást is.

 

Elérhetőség (általános információk):

e-mail: fejes.istvan@kancellaria.elte.hu

lakatos.zoltan@masz.elte.hu

 

Budapest, 2019. május 10.

 

 

Fejes István

igazgatóhelyettes

ELTE Kollégiumi Központ