Az ELTE Kollégiumi Központ az idei évben is meghirdeti a nyári kollégiumi férőhelyeket, melyekre az alábbi módon lehet jelentkezni:

A jelentkezés (a Kerekes Kollégium kivételével) a Neptunban történik. A jelentkezési felületet a Neptunba belépve az Ügyintézés, Kollégiumi jelentkezés fül alatt találják meg, a Nyári jelentkezési időszakot kiválasztva.

A jelentkezési felület 2019. május 7-én, 18:00 – kor nyílik meg.

A Kerekes Kollégium nyári bentlakási lehetőségeiről az épület portaszolgálatán kaphatnak információt.

Az idei, 2019-es évben az alábbi táblázatban megjelölt díj ellenében vehető igénybe a nyári kollégiumi szolgáltatás:

ELTE kedvezményes ELTE Nem ELTE
Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 15 320 Ft 32 060 Ft 47 250 Ft
Nagytétényi úti Kollégium 2 ágyas 17 475 Ft 34 060 Ft 47 250 Ft
Nagytétényi úti Kollégium 3 ágyas 15 320 Ft 32 060 Ft 47 250 Ft
Nándorfejérvári úti Kollégium 11 650 Ft 26 810 Ft 42 000 Ft
Vezér úti Kollégium 9 320 Ft 21 560 Ft 40 000 Ft


ELTE hallgató kedvezményes térítési díjat fizetnek:

 • a doktoranduszok (finanszírozott, nappali);
 • az államközi egyezményes ELTE külföldi hallgatók, akiknek 12 hónapra jár a kollégium (A2 kategória);
 • az árva és volt állami gondozott hallgatók;
 • valamint, külön igazolás benyújtásával
 • a tanulmányi illetve tudományos tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (tanszékvezetői igazolás szükséges, mely tartalmazza a tevékenység leírását, és pontos időtartamát);
 • és az Egyetem érdekében tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (dékán-helyettesi, EHÖK/KolHÖK Elnöki igazolás szükséges).

Azon hallgatók, akik kedvezményre jogosultak, 2019. május 20-ig jelezhetik ezt a jelentkezési felületen, a megfelelő eredeti igazolásokat digitális formában kell csatolni! A kedvezményes helyek száma korlátozott, a pályázatokat bírálják, tehát nem kapja meg mindenki automatikusan a kedvezményt.

ELTE hallgató térítési díjat fizetnek:

 • azok a tavaszi félévben (tehát akik májusban, júniusban abszolváltak) aktív vagy passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik számára ezt kérelmükre, szociális körülményeikre tekintettel a tagkollégiumi hallgatói részönkormányzatok javaslata alapján a Kollégiumi Központ igazgató engedélyezi;
 • azok a külhoni magyar hallgatók (MÁSZ hallgatók), akik az ELTE Nagytétényi úti Kollégiumában nyertek elhelyezést a 2018/19/2. félévben (csak a Nagytétényi úti Kollégiumban!).

Nem ELTE hallgató térítési díjat fizetnek:

Azok a más felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik az ELTE valamely tagkollégiumába nyári kollégiumi férőhelyre jelentkeznek. Számukra a kollégiumi férőhely igénybevételére 2019. július 08. és augusztus 30. között van lehetőség.

Más felsőoktatási intézmény hallgatói az adott tagkollégium vezetőjénél tudnak jelentkezni e-mailben. A jelentkezésben meg kell jelölni, hogy mely tagkollégiumba, mely hónapokra kíván jelentkezni, valamint csatolni kell egy három hónapnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást is.

Az ELTE hallgatói számára a nyári kollégium havi térítési díja a Neptunban kerül kivetésre. A kivetés július, augusztus hónapra szól, azonban aki július 31-ig szabályszerűen kiköltözik, annak az augusztusi díj törlésre kerül.

Mindemelett felhívjuk a figyelmét a következőkre:

 1. Az idei évben az Ajtósi Dürer sori Kollégiumban és a Damjanich utcai Kollégiumban nyári férőhelyek nem állnak rendelkezésre.
 2. A Kerekes Kollégiumba történő jelentkezés az eddigi szokásoknak megfelelően az épület helyi recepcióján történik, további információkat az üzemeltető cég tesz közzé.
 3. A nem ELTE hallgatók számára is igénybe vehető a nyári kollégiumi férőhely, erről az adott kollégium vezetőjétől e-mailben kérhet tájékoztatást.
 4. A külhoni magyar (MÁSZ) hallgatók jelentkezése a ELTE hagyományos kollégiumaival egyszerre és együtt – a Neptunban – történik. (Neptun regisztrációval kapcsolatban ld. http://regisztracio.martonaron.elte.hu/). A nem ELTE, de MÁSZ hallgatók ELTE hallgatói térítési díj mellett csak a Nagytétényi úti Kollégiumban nyerhetnek elhelyezést.

Amennyiben további kérdése van a nyári kollégiumi férőhely igénybevételéről, forduljon bizalommal a kollégium vezetőjéhez és a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat képviselőihez!

Sikeres jelentkezést kívánok!

 

Budapest, 2019. május 7.

 

dr. Babos János s.k

igazgató

Szolgáltatási Igazgatóság

 

 

Vitovszki Marcell s.k.                                                               .

elnök

Kollégiumi Hallgató Önkormányzat