MÁSZ kollégiumi felvételi leendő első éves hallgatók számára és az 1. felvételi fordulóból kimaradt felsőbb éves hallgatók számára

FONTOS MEGJEGYZÉS: A 2018-19. tanévben a Budapesti Márton Áron Kollégium felújítás miatt zárva lesz, a magyarországi (budapesti) felsőoktatásban tanuló külhoni magyar hallgatók az

ELTE felújított Nagytétényi úti Kollégiumában nyernek elhelyezést.

 

HOL? MIKOR? HOGYAN KELL JELENTKEZNI? MENNYI A KOLLÉGIUMI DÍJ?

 

  1. Hol?

Budapesten a Márton Áron Kollégium felújítása előkészületben, a külhoni magyar hallgatók elhelyezése a 2018-19. tanévben a frissen felújított, modernizált Nagytétényi úti Kollégiumban történik. https://www.elte.hu/kollegiumok/nagytetenyi

Debrecenben, Pécsen és Szegeden a külhoni magyar felsőoktatási hallgatók elhelyezését az ELTE Márton Áron Szakkollégiumának kollégiumai biztosítják.

Más felsőoktatási városokban természetesen az egyetem/főiskola saját kollégiumát kell keresni.

2. Mikor? MÓDOSÍTÁS!

Jelentkezési időszak: 2018. július 26 – augusztus 8. 23 óra 59 percig

3. Hogyan kell jelentkezni MÁSZ kollégiumba?

Űrlap kitöltésével vagy e-mailen kell megkeresni a következő három kollégiumot:

 

  1. ELTE DEBRECENI MÁRTON ÁRON KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM – ŰRLAP!

A http://koli.unideb.hu honlapon az elektronikus űrlap kitöltésével. Az online jelentkezési lapot a Debreceni Egyetemes Neptun kódjával és jelszavával tudja elérni. A kitöltés során legördülő listából lehet kiválasztani a Márton Áron Szakkollégiumot. Amennyiben valamilyen okból kifolyólak nem jelenik meg a MÁSZ a legördülő listában, kérjük az „egyéb közlendők”, vagy „megjegyzés” rovatba beírni, hogy „a Debreceni MÁSZ-ba kérem felvételemet!”

Postacím: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 13.

Közvetlen telefon: +36-52-536-722 vagy   +36-52-518-600/77666 mellék

E-mail: masz@unideb.hu

https://martonaron.elte.hu/kollegium/debrecen/ugyintezes

 

  1. ELTE PÉCSI MÁRTON ÁRON KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUME-MAIL!

Az első éves hallgatók leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy jelentkezhetnek e-mailben.  (Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/pecs/ugyintezes). A jelentkező legyen szíves a vazsonyi_otto@masz.pte.hu email címre kell levelet írni, és felvételi nyomtatványt igényelni, amit aztán kitöltve, aláírva szintén erre az e-mail címre kell visszaküldeni.

Postacím: 7634 Pécs, Rácvárosi út 70.

Telefon: +36-72-251-637

Fax: +36-72-251-637

E-mail: vazsonyi.otto@kancellaria.elte.hu

https://martonaron.elte.hu/kollegium/pecs

 

  1. ELTE SZEGEDI MÁRTON ÁRON KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM – E-MAIL!

Az első éves hallgatók leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy jelentkezhetnek e-mailben.  (Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/szeged/ugyintezes).

Postacím: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 87.

Telefon: +36-62-452-141

Fax: +36-62-420-140

E-mail: kanyari.jozsef@kancellaria.elte.hu

https://martonaron.elte.hu/kollegium/szeged/ugyintezes

AZ ELTE Egységes Tanulmányi Rendszeren (a továbbiakban: Neptun) keresztül, elektronikus formában kell jelentkezni (akkor is, ha nem az ELTE-re nyert felvételt):

https://www.elte.hu/kollegiumok/nagytetenyi

A Budapesti MÁSZ Kollégiumba az ELTE Kollégiumi Központ felvételi szabályzata 16. pontja szerint történik a kollégiumi felvételi:

http://kolhok.elte.hu/wp-content/uploads/2017/03/A-KSZK-Felv%C3%A9teli-Szab%C3%A1lyzata-OH%C3%9CB-j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1s-20170322.pdf

III. Hogyan kell jelentkezni az ELTE BUDAPESTI MÁRTON ÁRON KOLLÉGIUMBA?

Első lépés:

Azok a Hallgatók, akik még nem szerepelnek az ELTE Neptunban előzetes regisztráción vesznek részt. A regisztrációs felület megtalálható ITT.

http://regisztracio.martonaron.elte.hu/

Az előregisztrációt követően néhány napon belül hozzáférhetnek a Neptunhoz. (A Neptun-kódot e-mailben, a jelszót a kód érkezése után a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda web felületére belépve kapják meg. A jelentkezés ütemezésekor (néhány napot igénybe vesz a regisztráció) legyenek szívesek ezt figyelembe venni.

https://qter.elte.hu/

JAVASOLT A REGISZTRÁCIÓT AZONNAL ELKEZDENI.

Második lépés:

Azok a Hallgatók, akik már szerepelnek a Neptunban (az előregisztrációt követően) a kérvényt a Neptun Ügyintézés menüpontja „Kollégiumi jelentkezés” alpontjánál találják meg. Jelentkezési időszakoknál legyen szíves az elsős felvételit választani!

A felvételi pályázatból kizáró általános feltétel:

  • A 2018/19. tanévre már felvételt nyert valamelyik ELTE kollégiumba.

Kérjük csatolni a Neptun kérvényhez:

  1. Igazolvány kép
  2. A 2018/19-es tanévre vonatkozó “Felvételi határozatról” készült képernyő mentés feltöltése vagy a 2018/19-es tanévre vonatkozó felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolás
  3. Érvényes személyazonosító igazolvány feltöltés
  4. Állandó lakcímet igazoló okirat feltöltése

A kollégiumi elhelyezés feltétele valamennyi MÁSZ kollégiumban

Az aktív hallgatói jogviszony-, illetve annak határidőre történő igazolásának hiánya esetén a kollégista férőhelyét elveszíti és azonnali hatállyal kiköltöztethető a kollégiumból. Ezen feltétel a 2018-2019. tanév II. félévére vonatkozóan is érvényes.

 Kollégiumi díjak

A kollégiumi díjak meghatározása folyamatban, várhatóan 10.000 és 20.000,- forint/hó között

 

Budapest, 2018. július 16.

 

 

Babos János sk.

igazgató

ELTE Kollégiumi Központ