Pályázati felhívás!

Az ELTE Kollégium Központ Kerekes Tagkollégiuma pályázatot hirdet:

1 fő csoportvezető kollégiumi nevelői;

1 fő kollégiumi számítógépes hálózatért felelős munkatárs;

5 fő általános kollégiumi nevelői állás betöltésére.

A megbízás 2018. szeptember 3-tól 2019. július 5-ig szól. A nevelőkkel a kollégium közérdekű önkéntes szerződést köt.

Pályázati feltételek:

Nyilatkozat arról, hogy a beadott pályázati anyagot a véleményezők, elbírálók megismerhetik.

Motivációs levél

Önéletrajz

A kollégiumi nevelő feladatai:

Ellátja a kollégium vezetője által rábízott feladatokat.

Közreműködik a kollégium közösségi életének kialakításában, a nagyobb rendezvények felügyeletében.

Segíti és felügyeli a kollégiumi házirend rendelkezéseinek, valamint a kollégiumi együttélés normáinak betartását.

A kollégiumi be- és kiköltözés segítése.

Ügyeleti és ellenőrzési feladatok ellátása.

Intézkedik a házirend megsértése esetén, orvosi, rendőrségi ügyek esetén és minden esetben, amennyiben az ügyeleti ideje alatt a hallgatók megkeresik.

Az ügyeleti idő alatti eseményekről, a megtett intézkedésekről részletesen beszámol az ügyeleti idő végén.

A pályázatokat 2018. július 16. hétfő 12 óráig a Kerekes Kollégium Irodájában kell benyújtani írásban (1135 Budapest, Kerekes u. 12-20.), illetve elektronikusan a orosz.bernadett@kancellaria.elte.hu és a babos.janos@kancellaria.elte.hu levelezési címre elküldeni. A pályázati eljárás során interjú, informatikai és személyiségi teszt is alkalmazható.

A pályázatok elbírálásának határideje 2018. július 27. péntek.

Budapest, 2018. június 26.

  dr. Babos János s.k.

igazgató

Szolgáltatási Igazgatóság