Kollégiumi felvételi eljárás a 2018/2019-es tanévre a külhoni magyar hallgatók számára

 FONTOS MEGJEGYZÉS: A 2018-19. tanévben a Budapesti Márton Áron Kollégium felújítás miatt zárva lesz, a magyarországi felsőoktatásban tanuló külhoni magyar hallgatók várhatóan

az ELTE felújított Nagytétényi úti Kollégiumában nyernek elhelyezést.

Jelentkezési időszak: 2018. május 12. 8 órától 2018. június 12. 23 óra 59 percig

Tájékoztatás az első körben felvett hallgatókról: 2018. június 20-ig.

Tájékoztatás valamennyi elutasított pályázatról: 2018. augusztus 23-ig (a pótfelvételi eljárás után)

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1., 16. és 21. pont

 1. Pályázati feltétel

Pályázásra kizárólag külföldi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, budapesti, vagy Pest megyei felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban lévő, magyar nemzetiségű hallgató jogosult.

Leendő első évfolyamos hallgatók figyelmébe:

Mindazok, akik a 2018/2019-es tanévben sikeres felvételt nyernek valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe, és megfelelnek a fenti pályázati feltételnek, pótfelvételi eljárásban („második kör”) vehetnek részt 2018.07.26 – 2017.08.09. között. (A felújításra váró Budapesti Márton Áron Kollégium helyett az ELTE felújított Nagytétényi úti Kollégiumába.) Bővebb információt a Budapesti Márton Áron Kollégium információs oldalán talál a pótfelvételi eljárás időszakában.

A Debreceni, Pécsi, Szegedi Márton Áron Kollégiumba pályázóknak a jelentkezésüket konkrétan az adott kollégiumba kell beadniuk.

 1. A jelentkezés benyújtásának helye és ideje

A jelentkezés benyújtása minden esetben az Egységes Tanulmányi Rendszeren (a továbbiakban: Neptun) keresztül, elektronikus formában történik. A jelentkezés idejéről a hallgatók az Egyetem, illetve a Kollégium kommunikációs csatornáin keresztül kapnak tájékoztatást.

2.1. Azok a Hallgatók, akik már szerepelnek a Neptunban

a kérvényt a Neptun Ügyintézés menüpontja „Kollégiumi jelentkezés” alpontjánál találják meg. Jelentkezési időszakoknál legyen szíves a felsős felvételit választani!

 2.2. Azok a Hallgatók, akik még nem szerepelnek a Neptunban

előzetes regisztráción vesznek részt. A regisztrációs felület megtalálható ITThttp://regisztracio.martonaron.elte.hu/

 Kérjük csatolni a Neptun kérvényhez:

 • Igazolvány kép
 • Tanulmányi eredmények [az utolsó, lezárt aktív félév tanulmányi eredménye, ha egynél több felsőoktatási intézménybe is jár, akkor a jobbik eredményt töltse fel (Neptun/ETR/ Index), valamint szükséges az eddigi összes félév eredményének feltöltése, (Neptun/ETR/ Index) ]
 • Érvényes személyazonosító igazolvány feltöltés
 • Állandó lakcímet igazoló okirat feltöltése

A felvételi pályázatból kizáró általános feltétel:

 •  A pályázati idő végén bármilyen tartozása – tárgyi, anyagivan a kollégium felé.
 • Fegyelmi büntetés során kizárt hallgató jelentkezését nem tudjuk fogadni.
 • A 2018/19. tanévre már felvételt nyert valamelyik ELTE kollégiumba. (Ha a hallgató felvételt nyert valamelyik ELTE kollégiumba, és az nem a Nagytétényi úti Kollégium, akkor Neptun lemondási kérvény – ld. felvételi határozat – benyújtása után van csak lehetősége a MÁSZ felvételi eljárásban részt venni.)
 1. A kollégiumi elhelyezés feltétele

Az aktív hallgatói jogviszony-, illetve annak határidőre történő igazolásának hiánya esetén a kollégista férőhelyét elveszíti és azonnali hatállyal kiköltöztethető a kollégiumból. Ezen feltétel a 2018-2019. tanév II. félévére vonatkozóan is érvényes.

A kollégista felsőoktatási intézményét, szakját-, karát kollégiumi ciklusonként – tanévenként – legfeljebb kettő alkalommal változtathatja meg és ezt közölnie kell a kollégiummal:

 • felvételi eljárás során
 • adott kollégiumi ciklusra történő beiratkozáskor

Amennyiben a felvételi pontozási rendszerben azonos pontszámot érnek el hallgatók, az a pályázó élvez előnyt, akinek az adott kollégiumi tanévben nem volt késedelmes kollégiumi térítési díjfizetése valamint nem volt fegyelmi büntetése.

 5.Díjak

5.1. 3 ágyas szobában történő elhelyezés díja egyeztetés alatt. Várhatóan magasabb lesz, mint a Márton Áron Kollégiumban. A későbbiekben tudjuk tájékoztatni a hallgatókat a pontos összegről.

5.2. Élettársi kapcsolatban lévő hallgatóknak korlátozott számban lehetőségük lesz 2 fő/szoba elhelyezést kérni. Ennek feltételei:

 • új élettársai nyilatkozat leadása a Márton Áron Kollégium irodában 2018.május 22-ig;
 • annak vállalása, hogy az élettársak az igénybe vett férőhelyek, valamint a szobában található harmadik férőhely kollégiumi díját megfizetik, valamint a harmadik férőhely után kieső kollégiumi normatívát (11.650 Ft/hó) is megfizetik;
 • az élettársi kapcsolat megszűnése esetén mind a ketten másik szobába költöznek.
 1. Fellebbezés elutasítás esetén

Azon pályázóknak, akiknek a jelentkezése elutasításra került, lehetőségük van fellebbezni. A fellebbezést elektronikus formában, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet leadni. A Felvételi Bizottság döntése ellen – az ELTE SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően – fellebbezéssel a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) felé lehet élni. A fellebbezés pontos menetét, határidejét a Felvételi Bizottság az elektronikus felvételi határozatban feltünteti. A fellebbezés során hiánypótlásra nincs lehetőség, a HJB a kérvényeket azok aktuális állapota szerint bírálja el. A pályázó a fellebbezés során eljárási hibára hivatkozhat.

 1. JELENTKEZÉS A VIDÉKI MÁSZ KOLLÉGIUMOKBA

 7.1. Debrecen

Első és felsőbb éves hallgatóknak is a http://koli.unideb.hu honlapon az elektronikus űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Az online jelentkezési lapot a Debreceni Egyetemes Neptun kódjával és jelszavával tudja elérni. A kitöltés során legördülő listából lehet kiválasztani a Márton Áron Szakkollégiumot. Amennyiben valamilyen okból kifolyólak nem jelenik meg a MÁSZ a legördülő listában, kérjük az „egyéb közlendők”, vagy „megjegyzés” rovatba beírni, hogy „a Debreceni MÁSZ-ba kérem felvételemet!”

7.2. Pécs

A felsőéves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban.

Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben.  (Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/pecs/ugyintezes). A jelentkező legyen szíves a vazsonyi_otto@masz.pte.hu email címre kell levelet írni, és felvételi nyomtatványt igényelni, amit aztán kitöltve, aláírva szintén erre az e-mail címre kell visszaküldeni.

7.3. Szeged

A felsőéves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban. Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben.  (Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/szeged/ugyintezes).

 

 1. JELENTKEZÉS A BUDAPESTI MÁSZ NYÁRI KOLLÉGIUMI ELHELYZÉSÉRE – 2018

(Még a Kunigunda úti Kollégiumba.)

https://martonaron.elte.hu/kollegium/budapest

A kollégium C épületében a felújítás miatt 2018. július 1-augusztus 31. között már nem tudunk hallgatókat elhelyezni. A B épületben augusztus 31-ig tudunk hallgatókat fogadni.

A jelentkezés a ELTE hagyományos kollégiumaival egyszerre és együtt – a Neptunban – történik. (Neptun regisztrációval kapcsolatban ld. 2.2. pont.) A jelentkezési felületet a Neptunba belépve az Ügyintézés, Kollégiumi jelentkezés fül alatt találják meg, és a Nyári jelentkezés jelentkezési időszakot kell kiválasztani.

A 2018. évi nyári kollégiumba az alábbi díjkategóriákban lehet jelentkezni:

 • elhelyezés 3 ágyas szobában (3 fő/szoba) 16.000 Ft/fő/hó,
 • elhelyezés 2 ágyas szobában (2 fő/szoba) 23.000 Ft/fő/hó,
 • elhelyezés 1 ágyas szobában (1 fő/szoba) 43.000 Ft/fő/hó.

Kedvezményes nyári térítési díjat fizetnek:

 • a doktoranduszok (finanszírozott, nappali; a 2017-18-2. félévben a MÁK kollégista doktoranduszoknak nem kell újabb igazolás, de a nem kollégista külhoni doktoranduszoktól kérjük a jogviszony igazolást)
 • az államközi egyezménnyel itt tanuló külföldiek, akiknek 12 hónapra jár a kollégium,

valamint külön igazolás benyújtásával

 • a tanulmányi, illetve tudományos tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (tanszékvezetői igazolás szükséges, mely tartalmazza a tevékenység leírását, és pontos időtartamát),
 • és az Egyetem és/vagy MÁSZ érdekében tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (dékán-helyettesi, EHÖK/KolHÖK/MÁSZ HÖK Elnöki igazolás szükséges).

Azon hallgatók, akik kedvezményre jogosultak, 2018. május 22.-ig jelezhetik ezt a jelentkezési felületen, a megfelelő eredeti igazolásokat digitális formában kell csatolni! A kedvezményes helyek száma korlátozott, a pályázatokat bírálják, tehát nem kapja meg mindenki automatikusan a kedvezményt.

A jelentkezés folyamatos, de a tanulmányi vagy közéleti kedvezményre pályázók jelentkezésüket május 22-ig le kell, hogy adják! A nyári kollégiumi jelentkezés eredményéről a Kollégiumi Szolgáltató Központ június elején tájékoztatja a jelentkezőket.

Az ELTE hallgatói számára a nyári kollégium havi térítési díja a Neptunban kerül kivetésre. A kivetés július, augusztus hónapra szól, azonban aki július 31-ig szabályszerűen kiköltözik, annak az augusztusi díj törlésre kerül.

Elérhetőség:

ELTE Budapesti Márton Áron Kollégium B. ép. 103. iroda

Tel: (06-1) 368-88-60/205-ös mellék

e-mail: fejes.istvan@kancellaria.elte.hu

Márton Áron Kollégium

1037 Budapest, Kunigunda útja 35.

 

Budapest, 2018. május 11.

 

dr. Babos János sk.

igazgató

ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ