Kedves MÁSZ (határon túli) Kollégisták!

Márton Áron püspöki kinevezésének nyolcvanadik évfordulóján a Szegedi Márton Áron Kollégium kezdeményezésére 5 napos tanulmányi kirándulást szervezünk a szakkollégisták és a magyarországi Márton Áron Kollégiumokban tanuló külhoni magyar egyetemi hallgatók számára Márton Áron Emléktúra címmel. Az utazás, szállás és étkezés önköltséggel nem jár, de a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a jelentkezés során azok a hallgatók részesülnek előnyben, akik vállalják, hogy a kirándulás egyes állomásain a helyszínekhez kapcsolódó rövid előadásokban ismertetik társaikkal a történelmi, kulturális és földrajzi nevezetességeket, különös tekintettel a Márton Áron életéhez kapcsolódó adatokra.

Jelenleg a kirándulás előkészítés alatt áll, folyik az útvonal végső meghatározása és árajánlatok bekérése. Alább mellékelem a tervezett útvonal és program leírását. Az ajánlatok és a jelentkezések függvényében a program változhat, az időpont esetleg rövidülhet.

A jelentkezéseket korlátozott számban tudjuk fogadni. Kérem, hogy részvételi szándékukat legkésőbb április 10-ig jelezzék a fejes.istvan@kancellaria.elte.hu címen. Válaszukban jelöljék meg, hogy az alábbi témák közül melyikből vállalják rövid előadás megtartását. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében rangsoroljuk.

Kérem, vegyék figyelembe, hogy a kirándulás megvalósítása a közbeszerzési eljárás sikerén múlik, melyben döntő szerepe van az időtényezőnek is. Amennyiben az eljárás nem zárul le megfelelő időben, az emléktúrára sem kerülhet sor.

Reméljük, hogy az akadályok elhárulnak, és sikeres, közösségépítő szempontból meghatározó, tartalmas kiránduláson vehetünk részt.

 

Mindnyájukat üdvözli

 

Dr. Mészáros Tamás PhD

szakmai igazgató

ELTE Márton Áron Szakkollégium

 

 

Márton Áron Emlékút

Május 10-14. (5 nap, 4 éjszaka)

 1. nap: Budapest-Szeged-Arad-Déva-Vajdahunyad-Alvinc 

Arad: Szabadság-szobor, Vár

Déva: Vár, Gyermekotthon (2 előadás: Dávid Ferenc élete, unitárius vallás)

Vajdahunyadon: Vár (2 előadás: Hunyadi János, Hunyadi Mátyás élete)

Gyulafehérvár: Érseki székesegyház, Püspöki palota (2 előadás: Szt. István és Csanád, római katolikus egyház Erdélyben)

Alvinc: Fráter-kastély (1 előadás: „György barát” munkássága, halála)

  1. nap: Alvinc-Fogaras-Nagyszeben-Brassó-Csíkszereda

Fogaras: Vár, Liceum (2 előadás: vár története, Babits Mihály)

Nagyszeben (1 előadás: az erdélyi szászok)

Brassó: „Fekete-templom”, Fellegvár (1 előadás: a szászok és a templom története)

  1. nap: Csíkszereda-Csíkszentdomokos-Gyergyószentmiklós-Csíkszereda

Csíkszentdomokos: Márton Áron szülőfalva (2 előadás: Márton Áron élete és munkássága)

Gyergyóditró: Templom (Márton Áron papi szolgálata)

Gyilkos-tó, Békás-szoros (2 előadás: földrajzi adottságok, mondák)

  1. nap: Csíkszereda-Segesvár-Kolozsvár-Csúcsa-Nagyvárad

Székelyudvarhely: „Patkó” (1 előadás: a város története)

Segesvár: Vár (1 előadás: Hunyadi-Drakula)

Kolozsvár: Szt. Mihály templom (1 előadás: Márton Áron püspöki beszéde), Mátyás király szülőháza (1 előadás: Kolozsvár története), Házsongárdi temető (1 előadás: a temető), Egyetemek

Csucsa: Ady-emlékhely a Boncza-kastélyban (1 előadás: Ady és Csinszka)

  1. nap: Nagyvárad-Szeged-Budapest

Nagyvárad: Ady-múzeum, Szigligeti Színház, Partiumi Keresztény Egyetem (2 előadás)