Az ELTE Kollégiumi Központ elsőéves felvételt hirdet az ELTE Márton Áron Kollégiumába azoknak a külhoni magyar nemzetiségű hallgatóknak, akik külföldi állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és budapesti, vagy Pest megyei felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak. 

Kollégiumi díj és fejlesztési és kompenzációs kerethez való hozzájárulás: 18.475,- Ft/fő/hó. 

  1. július 27. csütörtök, 8:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, az ELTE NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. 

A felvételi kérelmek beadási határideje: 2023. augusztus 12. szombat 22:00 óra. 

Hiánypótlás 2023.08.07. 8:00 – 2023.08.12. 22:00 

Azok a Hallgatók, akik már szerepelnek az ELTE Neptunban, a kérvényt a Neptun Ügyintézés menüpontja „Kollégiumi jelentkezés” alpontjánál találják meg. Jelentkezési időszakoknál legyen szíves az elsős felvételit választani! 

Azok a Hallgatók, akik még nem szerepelnek az ELTE Neptunban előzetes regisztráción vesznek részt. A regisztrációs felület megtalálható itt: http://regisztracio.martonaron.elte.hu/ 

FIGYELEM! A regisztráció hiányos adatközlés miatt elhúzódhat! JAVASOLT AZONNAL ELKEZDENI! Az ELTE Neptun hozzáféréssel nem rendelkező hallgatók közül várhatóan csak azok tudják leadni a felvételi kérvényüket a jelentkezési határidőre, akik augusztus 4-ig elindítják a Neptun regisztrációt. A később regisztrálók (és jelentkezők) az ún. várólistára (megüresedő férőhelyekre) jelentkezhetnek a felvételi eljárás lezárása után. 

Kérjük csatolni a Neptun kérvényhez: 

  1. Ha már folytatott magyarországi felsőoktatási tanulmányokat, akkor a tanulmányi eredmények [az utolsó, lezárt aktív félév tanulmányi eredménye, ha egynél több felsőoktatási intézménybe is jár, akkor a jobbik eredményt töltse fel (Neptun/ETR/ Index), valamint szükséges az eddigi összes félév eredményének feltöltése, (Neptun/ETR/ Index)] 
  1. Érvényes személyazonosító igazolvány feltöltés 
  1. Állandó lakcímet igazoló okirat feltöltése 

Az eljárás eredményéről várhatóan 2023. augusztus 17-19. között, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat. 

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik.  

A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu). 

További információk az ELTE Budapesti Márton Áron Kollégium honlapján: 

https://martonaron.elte.hu/kollegium/budapest 

JELENTKEZÉS A VIDÉKI MÁSZ KOLLÉGIUMOKBA 

7.1. Debrecen 

Első és felsőbb éves hallgatóknak is a https://kollegiumok.unideb.hu honlapon az elektronikus űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Az online jelentkezési lapot a Debreceni Egyetemes Neptun kódjával és jelszavával tudja elérni. Amennyiben a honlapon nem tud jelentkezni, kérjük a masz.debrecen@kancellaria.elte.hu e-mailcímen jelezni a kollégiumi felvételi szándékot! 

7.2. Pécs  

A felsőéves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban. 

Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben.  (Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/pecs/ugyintezes). A jelentkező legyen szíves a vazsonyi.otto@kancellaria.elte.hu és a horvath.agota@kancellaria.elte.hu  email címre levelet írni, és felvételi nyomtatványt igényelni, amit aztán kitöltve, aláírva szintén erre az e-mail címre kell visszaküldeni. 

7.3. Szeged 

A felsőéves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban. 

Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben a kanyari.jozsef@kancellaria.elte.hu címen. 

 (Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/szeged/ugyintezes). 

A felvételi pályázatból kizáró általános feltétel: 

  • A pályázati idő végén bármilyen tartozása – tárgyi, anyagi – van a kollégium felé. 
  • Fegyelmi büntetés során kizárt hallgató jelentkezését nem tudjuk fogadni. 
  • A 2023/24. tanévre már felvételt nyert, vagy a mostani felvételi jelentkezési időszakban jelentkezik valamelyik ELTE kollégiumba. (Az ELTE jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar hallgató is csak egy kollégiumi felvételi kérvényt adhat le. Ha ELTE jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar hallgató az általános ELTE kollégiumi felvételi eljárásban és a MÁSZ kollégiumi felvételi eljárásban is jelentkezik, akkor az elsőnek leadott kollégiumi kérvény tekintendő érvényesnek. A többi kérvény érvénytelennek minősül.)  
  • Nem tudják beadni a jelentkezésüket azok a hallgatók, akik magyarországi állandó lakcímmel rendelkeznek a regisztráció során benyújtott okmányok szerint. 

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket. 

További információ:  

palinkas.valeria@kancellaria.elte.hu   

A Debreceni, Pécsi, Szegedi Márton Áron Kollégiumba pályázóknak a jelentkezésüket konkrétan az adott kollégiumba kell beadniuk. (https://martonaron.elte.hu/kollegium) 

Ld. fent JELENTKEZÉS A VIDÉKI MÁSZ KOLLÉGIUMOKBA 

Sikeres felvételit kívánunk!