Nyári kollégiumi férőhelyek 2023

Az ELTE Kollégiumi Központ az idei évben is meghirdeti a nyári kollégiumi jelentkezést, melyekre az alábbi módon lehet jelentkezni:

A jelentkezés az ELTE jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára a Neptunban történik, a jelentkezési felületet a Neptunba belépve az Ügyintézés > Kérvények > Kollégium nyár 2023 alatt találják meg.

 A jelentkezési felület 2023. május 26.án, 18:00 – kor nyílik meg.

 Az idei, 2023-as évben az alábbi táblázatban megjelölt díj ellenében vehető igénybe a nyári kollégiumi szolgáltatás:

Kollégium ELTE kedvezményes ELTE Nem ELTE
Ajtósi Dürer sori Kollégium 11 650 Ft 30 640 Ft 70 000 Ft
Damjanich utcai Kollégium 9 320 Ft 26 640 Ft 65 000 Ft
Erdős Pál Kollégium 2 ágyas 17 475 Ft 36 640 Ft 70 000 Ft
Erdős Pál Kollégium 3 ágyas 15 320 Ft 34 640 Ft 55 000 Ft
Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 15 320 Ft 36 640 Ft 70 000 Ft
Nándorfejérvári úti Kollégium 11 650 Ft 30 640 Ft 42 000 Ft
Vezér úti Kollégium 9 320 Ft 24 640 Ft 60 000 Ft
Zágrábi utcai Kollégium 17 475 Ft 34 950 Ft 100 000 Ft
SEK Pável Ágoston Kollégium 9 320 Ft 28 000 Ft 60 000 Ft
Márton Áron Kollégium 17 457 Ft 36 640 Ft 70 000 Ft

ELTE hallgató kedvezményes térítési díjat fizetnek:

 • a doktoranduszok (finanszírozott, nappali);
 • az államközi egyezményes ELTE külföldi hallgatók, akiknek 12 hónapra jár a kollégium (A2 kategória);
 • az árva és volt állami gondozott hallgatók;
 • valamint, külön igazolás benyújtásával
  • a tanulmányi, illetve tudományos tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (tanszékvezetői igazolás szükséges, mely tartalmazza a tevékenység leírását, és pontos időtartamát);
  • és az Egyetem érdekében tevékenységet végző hallgatók a tevékenység időtartamára (dékánhelyettesi, EHÖK/KolHÖK Elnöki igazolás szükséges).

A kedvezményre jogosult hallgatók ezt 2023. június 9-ig jelezhetik a jelentkezési felületen, a megfelelő eredeti igazolásokat digitális formában kell csatolni! A kedvezményes helyek száma korlátozott, a pályázatokat bírálják, tehát nem kapja meg mindenki automatikusan a kedvezményt.

 ELTE hallgató térítési díjat fizetnek:

 • azok a tavaszi félévben (végzősöket illetően tehát akik májusban, júniusban abszolváltak) aktív vagy passzív jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik számára ezt kérelmükre, szociális körülményeikre tekintettel a tagkollégiumi hallgatói részönkormányzatok javaslata alapján a szolgáltatási igazgató engedélyezi,
 • azok a külhoni magyar hallgatók (MÁSZ hallgatók), akik az ELTE Budapesti Márton Áron Kollégiumában nyertek elhelyezést a 2022/23/2. félévben (csak a Márton Áron Kollégiumban!).

Nem ELTE hallgató térítési díjat fizetnek:

Azok a más felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik az ELTE valamely tagkollégiumába nyári kollégiumi férőhelyre jelentkeznek. Számukra a kollégiumi férőhely igénybevételére 2023. július 17. és augusztus 31. között van lehetőség.

Más felsőoktatási intézmény hallgatói az adott tagkollégium vezetőjénél tudnak jelentkezni e-mailben. A külhoni magyar hallgatók, akik más felsőoktatási intézmény hallgatói, nem laknak a Márton Áron Kollégiumban, szintén a Budapesti Márton Áron Kollégium vezetőjénél tudnak jelentkezni. A jelentkezésben meg kell jelölni, hogy mely tagkollégiumba, mely hónapokra kíván jelentkezni, valamint csatolni kell egy három hónapnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást is.

Az ELTE hallgatói számára a nyári kollégium havi térítési díja a Neptunban kerül kivetésre. A kivetés július, augusztus hónapra szól, azonban aki július 31-ig szabályszerűen kiköltözik, annak az augusztusi díj törlésre kerül.

Mindemelett felhívom a figyelmét a következőkre:

 1. Az a hallgató, akinek 2023. július 14-én még kollégiumi díjtartozása van, július 14-től nem lakhat bent az ELTE Kollégiumi Központ kollégiumaiban (nem maradhat a kollégiumban, nem költözhet be, illetve át más kollégiumba).
 2. A nem ELTE hallgatók számára is igénybe vehető a nyári kollégiumi férőhely, erről az adott kollégium vezetőjétől e-mailben kérhet tájékoztatást.
 3. Nem ELTE felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar (MÁSZ) hallgatók ELTE hallgatói térítési díj mellett a Budapesti Márton Áron Kollégiumba adhatják be a jelentkezésüket. Azonban a kollégiumban a nyári rendezvények miatt korlátozott férőhely számot tudunk biztosítani. A jelentkezők számának függvényében előfordulhat, hogy a hallgatókat más ELTE kollégiumba irányítjuk át.
 4. A külhoni magyar (MÁSZ) hallgatók jelentkezése is az ELTE hagyományos kollégiumaival egyszerre és együtt – a Neptunban – történik. (Neptun regisztrációval kapcsolatban ld. http://regisztracio.martonaron.elte.hu/).

Elutasításra kerül annak a hallgatónak a jelentkezése, akinek lejárt határidejű ELTE kollégiumi díjtartozása van!

Amennyiben további kérdése van a nyári kollégiumi férőhely igénybevételéről, forduljon bizalommal a kollégium vezetőjéhez és a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat képviselőihez!

Sikeres jelentkezést kívánunk!

Budapest, 2023. május 26.