Ha az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Felvételi Bizottsága a hallgató 2023/2024-es tanévre vonatkozó  kollégiumi felvételi eljárásban benyújtott kérelmét elutasítja, a határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül (2023. május 31. 23 óra 59 percig) fellebbezésre van lehetőség. A fellebbezésről a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság dönt. A fellebbezési kérvényt a Neptunban, elektronikus úton kell leadni. A kérvényt az alábbi úton érheti el: Neptun, Ügyintézés, Kérvények, Kitölthető kérvények, Kollégium- Felsős jelentkezés fellebbezés 2023/24.

A felvételi eljárást a Kollégiumi Felvételi Bizottság az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121–124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend szerint folytatta le.

https://www.elte.hu/dstore/document/689/ELTE_SZMSZ_II.pdf

124. § (6) “A tagkollégiumi elhelyezésről szóló döntés elleni fellebbezésről a Hallgatói
Jogorvoslati Bizottság dönt. A fellebbezést a Bizottság elnökének kell címezni, az
Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül kell leadni.”