SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG

KOLLÉGIUMI KÖZPONT

  Pályázati felhívás

 

Az ELTE Kollégium Központ pályázatot hirdet az alábbi pozíciók betöltésére:

Damjanich utcai Tagkollégium:

2 fő általános kollégiumi nevelői állás betöltésére.

A megbízás 2022. augusztus 1-től 2023. július 31-ig szól. A nevelőkkel a Kollégium közérdekű önkéntes szerződést köt.

Pályázati feltételek/szükséges dokumentumok:

 • Nyilatkozat arról, hogy a beadott pályázati anyagot a véleményezők, elbírálók megismerhetik.
 • Nyilatkozat arról, hogy mely tagkollégiumokban vállalja a megpályázott pozíció betöltését (több tagkollégiumi is megjelölhető)
 • Motivációs levél
 • Önéletrajz
 • Angol nyelvtudás
 • Végzettséget igazoló oklevél, vagy annak hiteles másolata.

A pályázat során előnyt jelent:

 • Kollégiumi jogviszony
 • Hallgatói jogviszony
 • Pedagógiai és/vagy a feladathoz szükséges végzettség/gyakorlat
 • Egyéb nyelvtudás
 • ELTE munkakörben szerzett tapasztalat

A kollégiumi nevelő feladatai:

 • Ellátja a kollégium vezetője által rábízott feladatokat.
 • Közreműködik a kollégium közösségi életének kialakításában, a nagyobb rendezvények felügyeletében.
 • Segíti és felügyeli a kollégiumi házirend rendelkezéseinek, valamint a kollégiumi együttélés normáinak betartását.
 • A kollégiumi be- és kiköltözés segítése.
 • Ügyeleti és ellenőrzési feladatok ellátása.
 • Intézkedik a házirend megsértése esetén, orvosi, rendőrségi ügyek esetén és minden esetben, amennyiben az ügyeleti ideje alatt a hallgatók megkeresik.
 • Az ügyeleti idő alatti eseményekről, a megtett intézkedésekről részletesen beszámol az ügyeleti idő végén.
 • Vállalja, hogy évente 6 nap (ami lehet munkanap is) a Kollégiumi Központ által kijelölt feladatot végzi.
 • Vállalja, hogy szükség esetén, ideiglenesen a Kollégiumi Központ által kijelölt helyen végez a nevelői feladatkörhöz tartozó tevékenységet.
 • Szabályszegés esetén intézkedés, javaslattétel, fegyelmi indítására

A pályázatokat 2022. július 22., péntek 12 óráig elektronikusan a kollegium@kancellaria.elte.hu levelezési címre elküldeni. A pályázati eljárás során interjú, informatikai és egyéb teszt is alkalmazható.

 

A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2022. július 27., péntek.

 

Budapest, 2022. július 12.

 

 

dr. Babos János s.k.

igazgató

Szolgáltatási Igazgatóság