FONTOS MEGJEGYZÉS: A Budapesti Márton Áron Kollégium felújításának I. üteme várhatóan befejeződik, szeptembertől a külhoni magyar hallgatók a kollégium felújított B épületében kapnak elhelyezést.

Jelentkezési időszak: 2021. április 6. 9:00 órától 2021. április 16. 22:00 óráig

Tájékoztatás az első körben felvett hallgatókról  a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban: május 14-17. között

Hiánypótlás: 2021.április 26. 10:00 – 2021. május 05. 22:00

Tájékoztatás valamennyi elutasított pályázatról: augusztus 24-ig (a pótfelvételi eljárás után)

Budapesti elérhetőség (általános információk) e-mail: nagy.andrea@kancellaria.elte.hu

 FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1., 16. és 21. pont

 1. Pályázati feltétel

Pályázásra kizárólag külföldi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, budapesti, vagy Pest megyei

felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban lévő, magyar nemzetiségű hallgató jogosult.

Leendő első évfolyamos hallgatók figyelmébe:

Mindazok, akik a 2021/2022-es tanévben sikeres felvételt nyernek valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe, és megfelelnek a fenti pályázati feltételnek, pótfelvételi eljárásban („második kör”) vehetnek részt a  felvételi eredmények várható kihirdetését, 2021. július 22. időpontot követően.

Bővebb információt a Budapesti Márton Áron Kollégium információs oldalán talál a pótfelvételi eljárás időszakában.

A Debreceni, Pécsi, Szegedi Márton Áron Kollégiumba pályázóknak a jelentkezésüket konkrétan az adott kollégiumba kell beadniuk.

 1. A jelentkezés benyújtásának helye és ideje

A jelentkezés benyújtása minden esetben az Egységes Tanulmányi Rendszeren (a továbbiakban:

Neptun) keresztül, elektronikus formában történik. A jelentkezés idejéről a hallgatók az Egyetem,

illetve a Kollégium kommunikációs csatornáin keresztül kapnak tájékoztatást.

2.1. Azok a felsőbb éves Hallgatók, akik már szerepelnek az ELTE Neptunban

a kérvényt a Neptun Ügyintézés menüpontja „Kollégiumi jelentkezés” alpontjánál találják meg. Jelentkezési időszakoknál legyen szíves a felsős felvételit választani! Neptun elérhetősége: https://hallgato.neptun.elte.hu/login.aspx

2.2. Azok a Hallgatók, akik még nem szerepelnek az ELTE Neptunban

előzetes regisztráción vesznek részt az Oktatási Hivataltól kapott felvételi határozattal vagy felsőoktatási jogviszony igazolással. A regisztrációs felület megtalálható ITT.

http://regisztracio.martonaron.elte.hu/

Az előzetes regisztráció 10 napot is igénybe vehet. Javasolt minél előbb elindítani a regisztrációt!

 1. Kérjük csatolni a Neptun kérvényhez:
 2. Tanulmányi eredmények [az utolsó, lezárt aktív félév tanulmányi eredménye, ha egynél több felsőoktatási intézménybe is jár, akkor a jobbik eredményt töltse fel (Neptun/ETR/ Index), valamint szükséges az eddigi összes félév eredményének feltöltése, (Neptun/ETR/ Index) ]
 3. Érvényes személyazonosító igazolvány feltöltés
 4. Állandó lakcímet igazoló okirat feltöltése

FIGYELEM! Igazolvány kép a beköltözéskor szükséges lesz. Kérjük, feltétlenül adja meg az elérhetőségeit is.

A felvételi pályázatból kizáró általános feltétel:

 • A pályázati idő végén bármilyen tartozása – tárgyi, anyagi – van a kollégium felé.
 • Fegyelmi büntetés során kizárt hallgató jelentkezését nem tudjuk fogadni.
 • Ha a 2021/22. tanévre már jelentkezett valamelyik ELTE kollégiumba. (Az ELTE jogviszonnyal rendelkezőkülhoni magyar hallgató is csak egy kollégiumi felvételi kérvényt adhat le. Ha ELTE jogviszonnyal rendelkező külhoni magyar hallgató az általános ELTE kollégiumi felvételi eljárásban és a MÁSZ kollégiumi felvételi eljárásban is jelentkezik, akkor az elsőnek leadott kollégiumi kérvény tekintendő érvényesnek. A többi kérvény érvénytelennek minősül.)

 4. A kollégiumi elhelyezés feltétele

Az aktív hallgatói jogviszony-, illetve annak határidőre történő igazolásának hiánya esetén a kollégista férőhelyét elveszíti és azonnali hatállyal kiköltöztethető a kollégiumból. Ezen feltétel a 2021-2022. tanév II. félévére vonatkozóan is érvényes.

A kollégista felsőoktatási intézményét, szakját-, karát kollégiumi ciklusonként – tanévenként – legfeljebb kettő alkalommal változtathatja meg és ezt közölnie kell a kollégiummal:

– felvételi eljárás során

– adott kollégiumi ciklusra történő beiratkozáskor

Amennyiben a felvételi pontozási rendszerben azonos pontszámot érnek el hallgatók, az a pályázó élvez előnyt, akinek az adott kollégiumi tanévben nem volt késedelmes kollégiumi térítési díjfizetése valamint nem volt fegyelmi büntetése.

5.Díjak

5.1. Kollégiumi díj a Márton Áron Kollégiumban

A felújított kollégium díjairól még nincs döntés. (Viszonyításként a Nagytétényi úti Kollégiumban két férőhelyes szoba: 17.475,- Ft/fő/hó.)

5.2. Az alapszolgáltatáson túli lakhatási körülmények biztosítására tekintettel fizetendő fejlesztési és kompenzációs kerethez hozzájárulás  – még nincs döntés (Viszonyításként a Nagytétényi úti Kollégiumban 1.000,- Ft/fő/hó.)

 1. Fellebbezés elutasítás esetén

Azon pályázóknak, akiknek a jelentkezése elutasításra került, lehetőségük van fellebbezni. A fellebbezést elektronikus formában, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet leadni. A Felvételi Bizottság döntése ellen – az ELTE SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően – fellebbezéssel a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) felé lehet élni. A fellebbezés pontos menetét, határidejét a Felvételi Bizottság az elektronikus felvételi határozatban feltünteti. A fellebbezés során hiánypótlásra nincs lehetőség, a HJB a kérvényeket azok aktuális állapota szerint bírálja el. A pályázó a fellebbezés során eljárási hibára hivatkozhat.

Budapesti elérhetőség (általános információk) e-mail: kovacs.ervin@kancellaria.elte.hu

 1. JELENTKEZÉS A VIDÉKI MÁSZ KOLLÉGIUMOKBA

7.1. Debrecen

Első és felsőbb éves hallgatóknak is a http://koli.unideb.hu honlapon az elektronikus űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Az online jelentkezési lapot a Debreceni Egyetemes Neptun kódjával és jelszavával tudja elérni. A kitöltés során legördülő listából lehet kiválasztani a Márton Áron Szakkollégiumot. Amennyiben valamilyen okból kifolyólak nem jelenik meg a MÁSZ a legördülő listában, kérjük az „egyéb közlendők”, vagy „megjegyzés” rovatba beírni, hogy „a Debreceni MÁSZ-ba kérem felvételemet!”

7.2. Pécs

A felsőéves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban.

Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben.  (Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/pecs/ugyintezes). A jelentkező legyen szíves a vazsonyi.otto@kancellaria.elte.hu ,horvath.agota@kancellaria.elte.hu  email címre kell levelet írni, és felvételi nyomtatványt igényelni, amit aztán kitöltve, aláírva szintén erre az e-mail címre kell visszaküldeni.

7.3. Szeged

A felsőéves hallgatók a kollégiumban személyesen jelentkezhetnek a kollégiumban.

Az első éves hallgatók szintén leadhatják személyesen a kollégiumban a felvételi kérelmüket, vagy e-mailben a kanyari.jozsef@kancellaria.elte.hu címen.

(Ld. https://martonaron.elte.hu/kollegium/szeged/ugyintezes).

Budapest, 2021. április 1.

 

dr. Babos János

igazgató

Kollégiumi Központ,

a Felvételi Bizottság elnöke

 

Barbér Máté

elnök

ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat