1.1. Szabályok – A pálya kijelölése

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a hallgatók juttatásairól és az egyes térítésekről
A jogszabály rendelkezik a kollégiumi ellátás igénybevételéről (pályázati úton) és a lakhatási támogatással kapcsolatos feltételekről (12. §); a kollégiumok alapszolgáltatásairól, a kérhető térítési díj legmagasabb összegéről, a komfortfokozat szerinti osztályba sorolásról (22-23. §). A kollégiumi normatíva összege 11.650 Ft/fő/hó, az összeg több mint 10 éve nem változott. (A normatívát csak a nappali, államilag finanszírozott és aktív hallgatók után vehetjük igénybe.)
Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Hallgatói követelményrendszer
Közismert nevén a HKR. A HKR a fenti jogszabályok előírásait alkalmazza az ELTE-re. A kollégiumi elhelyezésről és a felvételről a 121-125/B. § szól. A kollégiumi díjfizetés szabályai a 136-137. §-okban találhatók.
A Kollégiumi Központ felvételi eljárásáról részletesen a Felvételi Szabályzat rendelkezik.
A 9/2018. (IX. 10.) sz. rektori – kancellári utasítás a kollégiumi térítési és juttatási szabályzatról
A szabályzatban szerepelnek a konkrét kollégiumi díjak és késedelmi, különeljárási díjak.
Az 1 (2) bekezdés szerint „A Kollégiumi Központ tagkollégiumaiban és a szakkollégiumokban az alapszolgáltatáson túli lakhatási körülmények biztosítására tekintettel fizetendő fejlesztési és kompenzációs kerethez hozzájárulás:”.
Fejlesztési hozzájárulás, mert keret 50 %-a az alapszolgáltatásokon kívüli szolgáltatások fejlesztésére fordítandó.
Kompenzációs keret, mert – a hallgatói szolidaritás részeként – az önköltséges hallgatók kieső normatívájának kompenzálására is szolgál. Ld. HKR 136. § (2a.) bekezdés.

A kollégiumokkal kapcsolatos ELTE szabályzatok összegyűjtve ITT találhatók meg.

1.2. Pénzügyi keretek – Meddig és mennyit ér a kollégiumi takaró

Miből élünk? A kollégiumi működés forrásai lehetnek:
• hallgatói díjak (kollégiumi és késedelmi díj, fejlesztési és kompenzációs keret);
• az állami finanszírozott, nappali és aktív hallgatók kollégiumi normatívája, amely havi összege 11.650 Ft/fő, és 10 hónapra jár;
• nemzetközi hallgatók lakhatási támogatása, amely havi összeg 40.000 Ft/fő, 12 hónapra szól;
• a felsőoktatási intézmény által átcsoportosított intézményi források, támogatások, pl. lakhatási támogatás;
• a kollégium szabad kapacitásainak (mint nyári időszak, tanév során üres férőhelyek) értékesítéséből származó bevételek.

Mire költjük a bevételeket? A kiadások:
• közüzemi költségek, üzemeltetés, karbantartás, takarítás, portaszolgálat, rovarirtás,
• internet és informatikai hálózat fenntartása,
• dolgozói bérek,
• beszerzések, eszközök, bútorok pótlása.
• kollégiumi sportszolgáltatás, konditerem fenntartása,
• elsősegélyhez eszközök, gyógyszerek.

1.3. Mitől érezzük jól magunkat? Kollégiumi igények a XX. század után

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete felsorolja a kollégiumi alapszolgáltatásokat. A feltételeknek kollégiumonként különböző módon, az adottságok és az épület állapotának függvényében tudunk megfelelni. A kor követelményei a fentieket már meghaladták. Ilyen például az internet hozzáférés. Nem elég, ha van wifi a kollégiumban, az adatforgalom sebessége és megbízhatósága alapvető kérdés. A LÉNYEG:
Azon dolgozunk, hogy a kollégium biztos és nyugodt hátteret jelentsen az egyetemi tanulmányokhoz. Ebben a munkában fontos állomás volt a fejlesztési és kompenzációs keret 2018-as bevezetése, amelynek eredményei 2019-től már szó szerint  kézzel foghatók

.