Tisztelt Hallgató!

 

Az ELTE Kollégiumi Központ elsőéves felvételt hirdet az ELTE Nagytétényi úti Kollégiumába azoknak a külhoni magyar nemzetiségű hallgatóknak, akik külföldi állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és budapesti, vagy Pest megyei felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak.

A Budapesti Márton Áron Kollégium felújítás miatt a 2019-20. tanévben is zárva lesz, a magyarországi felsőoktatásban tanuló külhoni magyar hallgatók az ELTE Nagytétényi úti Kollégiumában nyernek elhelyezést.

2019. július 25. csütörtök, 8:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, az ELTE NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2019. augusztus 13. kedd 18:00 óra.

Hiánypótlás: 2019. augusztus. 5. 8:00 órától 2019. augusztus 13. 20:00 óráig.

Azok a Hallgatók, akik már szerepelnek az ELTE Neptunban a kérvényt (Márton Áron elsős 2019) a Neptun Ügyintézés menüpontja „Kollégiumi jelentkezés” alpontjánál találják meg. Jelentkezési időszakoknál legyen szíves az elsős felvételit választani!

Azok a Hallgatók, akik még nem szerepelnek az ELTE Neptunban előzetes regisztráción vesznek részt. A regisztrációs felület megtalálható itt:

http://regisztracio.martonaron.elte.hu/

 A regisztrációhoz szükséges:

  1. útlevél vagy személyi igazolvány másolta,
  2. felvételi határozat vagy magyarországi felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolás,
  3. magyar állampolgárok esetén lakcím kártya, nem magyar állampolgárok esetén lakcímet igazoló hivatalos okirat.

FIGYELEM! A regisztráció hiányos adatközlés miatt elhúzódhat! JAVASOLT AZONNAL ELKEZDENI!

Kérjük csatolni a Neptun kérvényhez:

  1. Ha már folytatott magyarországi felsőoktatási tanulmányokat, akkor a tanulmányi eredmények [az utolsó, lezárt aktív félév tanulmányi eredménye, ha egynél több felsőoktatási intézménybe is jár, akkor a jobbik eredményt töltse fel (Neptun/ETR/ Index), valamint szükséges az eddigi összes félév eredményének feltöltése, (Neptun/ETR/ Index)]
  2. Érvényes személyazonosító igazolvány feltöltés
  3. Állandó lakcímet igazoló okirat feltöltése

Az eljárás eredményéről várhatóan 2019. augusztus. 19.-én, az ELTE NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik.

A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

További információk az ELTE Budapesti Márton Áron Kollégium honlapján:

https://martonaron.elte.hu/kollegium/budapest

A felvételi pályázatból kizáró általános feltétel:

  • A pályázati idő végén bármilyen tartozása – tárgyi, anyagi – van a kollégium felé.
  • Fegyelmi büntetés során kizárt hallgató jelentkezését nem tudjuk fogadni.
  • A 2019/20. tanévre már felvételt nyert valamelyik ELTE kollégiumba. (Ha a hallgató felvételt nyert valamelyik ELTE kollégiumba, és az nem a Nagytétényi úti Kollégium, akkor Neptun lemondási kérvény – ld. felvételi határozat – benyújtása után van csak lehetősége a MÁSZ felvételi eljárásban részt venni.)

Nem tudják beadni a jelentkezésüket azok a hallgatók, akik magyarországi állandó lakcímmel rendelkeznek a regisztráció során benyújtott okmányok szerint.

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

További információ: fejes.istvan@kancellaria.elte.hu lakatos.zoltan@masz.elte.hu

A Debreceni, Pécsi, Szegedi Márton Áron Kollégiumba pályázóknak a jelentkezésüket konkrétan az adott kollégiumba kell beadniuk. (https://martonaron.elte.hu/kollegium)

 

Sikeres felvételit kívánunk!

 

Budapest, 2019. július 16.

 

dr. Babos János

igazgató

Kollégiumi Központ,

a Felvételi Bizottság elnöke

Vitovszki Marcell

elnök

ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat